Oyekunle, O: Institutions Attended

•    University of Agriculture, Abeokuta                                             2006 -2011

•    University of Agriculture, Abeokuta                                             2002-2006

•    Ogun State University Ago-Iwoye (Now Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye)                                       1998-2001

•    Ogun State University Ago-Iwoye (Now Olabisi Onabanjo University, Ago-Iwoye)                                        1994-1997

•    The Polytechnic Ibadan                                                           1991-1992

•    Obafemi Awolowo University,  School of Agriculture Ibadan  (Now Federal College of Agriculture Ibadan)       1986-1988

•    Obafemi Awolowo University, School of Agriculture Akure  (Now Federal College of Agriculture Akure)            1983-1985

Leave a Reply